Farma a zahrady Slunečnice

Statek Slunečnice je místem pro setkávání a vzdělávání široké veřejnosti a lidí s handicapem.

Díky investorům, dobrovolníkům a dárcům, kteří pomohli objekt statku zrekonstruovat, se zde může rozvíjet a inspirovat mnoho lidí při různých kurzech, workshopech a setkáváních.

Statek SLUNEČNICE nabízí osobní kontakt se zvířaty na naší farmě a také možnost zapojit se do péče o tyto tvory. Terapie se zvířetem „animoterapie“ je zde nabídnuta všem, kteří o tuto terapii projeví zájem.

Pole, zahrady, pastviny a sady statku se nyní rozvíjí a díky umístění hospodářství v CHKO České Středohoří zde můžeme nabídnout vzdělávací kurzy a workshopy zaměřené na ochranu přírody, přírodní stavitelství, biodynamické zemědělství, permakulturní design, byliny a jejich využití, tvořivé dílny s využitím přírodnin a kurzy zaměřené na chovatelství a pěstování rostlin.

Na farmě statku Slunečnice najdete honáckého psa plemene Border kolie, který nyní prochází základním výcvikem, aby uměl ovečky převádět na pastvinách. Naše chlupaté štěně se jmenuje Don Gery a je velmi kamarádský. Začínáme s chovem ovcí plemene SKUDDE, které budou vypásat pozemky v CHKO České Středohoří na úpatí kopce Oblík, Srdov a v blízkém okolí. Najdete u nás postupně i slepice, kachny-indické běžce, králíky, včely a další tvory, kteří nám pomáhají na naší farmě.

Pěstujeme světelný kořen „Dioscorea batatas, jam čínský“, další různé plodiny pěstované netradičními způsoby, jako jsou vyvýšené záhony, pěstování ve slámě, využití vhodné kombinace s bylinami a vzájemným společným růstem plodin na záhonech. Pěstujeme původní staré odrůdy a nabízíme semena v naší bance semínek pro návštěvníky Slunečnice. Snažíme se o permakulturní design udržitelný život na této farmě.

Přijeďte se k nám podívat a pobýt.