Farma a zahrady statku

V roce 2017 byl otevřen objekt STATKU SLUNEČNICE pro setkávání lidí a postupně jsme začali s pracemi na přípravě přilehlých pozemků.

Náš statek se vydává cestou biodynamického zemědělství, které jednoduchým a laskavým způsobem pečuje o půdu. Jedná se o udržitelný způsob pěstování chutné a vysoce kvalitní potravy, která je prospěšná pro tělo i duši. Jedná se o způsob hospodaření, který do půdy vrátí více, než si z ní vezme.

V současné době u nás naši hosté mají možnost navštívit sady, které jsou obnoveny na některých pozemcích s výsadbou původních starých odrůd stromů a keřů. V tuto chvíli je v půdě připravené stromové a keřové patro a zbývá nám osít a osadit bylinné patro. Na většině pozemků budou obnoveny louky a bude zde probíhat přirozené vypásání travin, které jsou tak typické pro tuto stepní oblast.